دسته بندی محصولات

حریم شخصی

حفظ اطلاعات کاربران یکی از وظایف اصلی واحد دیجیتال مارکتینگ مجموعه تکاب اتصال دماوند می باشد. شما برای عضویت و ثبت سفارشات خود در وب سایت تکاب اتصال نیاز به ایمیل، آدرس، شماره همراه خواهید داشت.

این اطلاعات نزد واحد دیجیتال مارکتینگ این شرکت محفوظ خواهند ماند و هیچگونه سوء استفاده از این اطلاعات اعم از فروش اطلاعات یا استفاده اسپم گونه از آنها انجام نخواهد شد.

واحد دیجیتال مارکتینگ شرکت تکاب اتصال دماوند تعهد می دهد که صرفا از این داده ها برای ارسال محصولات یا ارسال اطلاعات مورد نیاز مشتریان استفاده خواهد نمود.