دسته بندی محصولات

رضایت مندی مشتریان

رضایت مندی مشتریان تکاب اتصال دماوند

ضمن تشکر از حسن نظر شما در انتخاب محصولات شرکت تکاب اتصال دماوند به اطلاع میرساند، این فرم جهت کسب نظرات آن عزیزان به منظور ارتقا هرچه بیشتر کیفیت محصولات و افزایش خدمات و رضایت مشتریان تنظیم شده است. 

خواهشمند است در فرم ذیل میزان رضایت خود را به صورت کمّی و با توجه به وضعیت محصول ها تکمیل نمایید.