عنوان:تکاب اتصال دماوند
takabhttps://www.takabplast.com
پیش فاکتور
تلفن:02166946591
جمالزاده تهران، جمالزاده شمالی، بعد از بلوار کشاورز، خیابان صدوقی شرقی، نبش بن بست حقیقی، پلاک 1
کدپستی:1418616441
شماره اقتصادی:41133857331
شماره ثبت/ملی:10100053472
#شناسهتصویرمحصولفروشندهوزنابعادقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
کل0تومان00تومان
مبلغ کل 0تومان
مبلغ نهایی 0تومان
مهر و امضای فروشگاه
تاریخ تحویل
ساعت تحویل
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب