دسته بندی محصولات

پروژه ها

کیسون - تکاب اتصال دماوند

پروژه قره سو زرین گل

خرید اتصالات پروژه قره سو زرین گل توسط شرکت عمران کیسون از مجموعه تکاب اتصال دماوند

پتروشیمی کاوه

شرکت متانول کاوه

در این همکاری شرکت متانول کاوه از شرکت تکاب و اتصال دماوند، لوله و اتصالات مورد نیاز این پروژه را خریداری کرده اند. شرکت متانول کاوه یکی از بزرگترین شرکت…

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

در طی این همکاری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر جهت تکمیل مجتمع های آبرسانی اولویت دار روستایی از تجهیزات و اتصالات تولید شده شرکت تکاب اتصال دماوند بنام کوپلر…

پروژه آب شیرین کن لیان بوشهر

در طی این همکاری شرکت بزرگ مپنا جهت تامین پروژه آب شیرین کن لیان بوشهر، تجهیزات اولیه اتصالات مورد نیاز خود را از شرکت تکاب اتصال دماوند خریداری نموده و…

پتروشیمی بوشهر

در طی این همکاری گروه مهندسی جهان پارس جهت تامین قطعات اولیه و احداث پتروشیمی پارس طی قراردادی کلیه اتصالات لازم را از شرکت تکاب اتصال دماوند خریداری نموده و…