منوی دسته بندی

اتصالات پلی اتیلن فلنج دار

اتصال فلنج دار پلی اتیلن یک اتصال از نوع پیچی است. که جهت اتصال لوله های
پلی اتیلن به شیرآلات چدنی فلنج دار و یا هر نوع اتصالات فلنج دار مورد استفاده قرار می گیرد.

کپ فلنجدار

اتصال کپ  فلنجدار شرکت تکاب اتصال پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان مجرب این شرکت در واحد تحقیق و توسعه (R&D)، از طریق محاسبات و ارزیابی های بعمل…

سه راه مساوی فلنجدار – اتصالات پلی اتیلن

سه راه مساوی فلنجدار – اتصالات پلی اتیلن اتصال سه راه مساوی فلنجدار شرکت تکاب اتصال پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان مجرب این شرکت در واحد تحقیق…

سه راه نامساوی فلنج دار

اتصال سه راه نا مساوی فلنجدار شرکت تکاب اتصال پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان مجرب این شرکت در واحد تحقیق و توسعه (R&D)، از طریق محاسبات و…

زانو 90 درجه فلنجدار

اتصال زانو 90 درجه فلنجدار شرکت تکاب اتصال پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان مجرب این شرکت در واحد تحقیق و توسعه (R&D)، از طریق محاسبات و ارزیابی…