سرخط خبرها
خانه » استانداردها

استانداردها

ISO – استاندارد های مربوط به پلی اتیلن

ISO – استاندارد های مربوط به پلی اتیلن روی استاندارد ها کلیک کنید . . . BS-EN-ISO-1872-2-2007 ISO-1167-1-2006 ISO-1167-2-2006 ISO-1183-1-2004 ISO-1183-2-2004 ISO-1183-3-1999 ISO-12176-1-2006 ISO-12176-2-2008 ISO-12176-3-2006 ISO-12176-4-2003 ISO-13954-1997 ISO-13955-1997 ISO-15512-2008 ISO-1872-1-1993 ISO-2505-1-1994 ISO-3126-2005 ISO-4427-3-2007 ISO-4437-1997 ISO-6259-1-1997 ISO-6259-2-1997 ISO-6259-3-1997 ISO-6259-3-Farsi-1997 ISO-9624-1997

ادامه نوشته »

  INSO & ISIRI – استانداردهای مربوط به پلی اتیلن

  INSO & ISIRI – استانداردهای مربوط به پلی اتیلن روی استاندارد ها کلیک کنید . . . INSO-14427-1 INSO-14427-2-Eslahieh INSO-14427-2 INSO-14427-3 INSO-14427-4 INSO-14427-5 INSO-14427-7 INSO-14474 INSO-14563 INSO-16621-1392 INSO-18648-Welding-Standard INSO-6621-1-1393 ISIRI-10610 ISIRI-11233-1 ISIRI-11233-2 ISIRI-12181-1 ISIRI-12181-2 ISIRI-12181-3 ISIRI-1331 ISIRI-14427-7 ISIRI-2178 ISIRI-6781 ISIRI-6980-MFR ISIRI-7174-1383 ISIRI-7175-1-1383 ISIRI-7175-2-1383 7175-3-1383 ISIRI-7175-4-1383 ISIRI-7175-5-1383 ISIRI-7175-6 ISIRI-7175-8 ISIRI-7186-1383 ISIRI-8989

  ادامه نوشته »

   EN – استاندارد های مربوط به پلی اتیلن

   EN – استاندارد های مربوط به پلی اتیلن روی استاندارد ها کلیک کنید . . . BS-EN-12201-2-2011 BS-EN-12201-3-2003 BS-EN-1514-1-1997 DIN-EN-1092-1-2013 DIN-EN-12201-1-2003 DIN-EN-681-1-2016 EN-1092 EN-12201-2010 EN-1555-1-2008 EN-1555-2-2008 EN-1555-3-2008 EN-1555-4-2002 EN-1555-5-2008 prEN-13476-1-2006 prEN-13476-2-2006 prEN-13476-3-2006

   ادامه نوشته »

    ASTM – استاندارد های مربوط به پلی اتیلن

    ASTM – استاندارد های مربوط به پلی اتیلن روی استانداردها کلیک کنید . . . ASTM-D1238-2004 ASTM-D1505-2003 ASTM-D1598-2002 ASTM-D1603-1994 ASTM-D2412-2002 ASTM-D3895-1998 ASTM-F-2620-2011

    ادامه نوشته »