دسته بندی محصولات
جشن 30 سالگی تکاب اتصال دماوند

جشن 30 سالگی تکاب اتصال دماوند

سی سال افتخار، سی سال تعهد، سی سال پیشرفت جشن سی سالگی تکاب اتصال دماوند، فرصتی بود برای تجدید میثاق با آرمان های اولیه شرکت و تعهد به ادامه مسیر…