دسته بندی محصولات
پلیمر چیست و چه کاربردی دارد؟

همه چیز درباره پلیمر که باید بدانید!

پلیمر (طبیعی یا مصنوعی) شامل مولکول های بسیار بزرگی است که هر یک از اتصال واحدهای تکراری کوچکتری تشکیل شده اند. پلیمرهای مصنوعی موادی هستند متشکل از زنجیره های مولکولی(ماکرومولکول…