سرخط خبرها
خانه » sadegh

sadegh

برنامه “بر بنیان دانش” با موضوع تکاب اتصال دماوند

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم پخش برنامه “بربنیان دانش” با محوریت واحدهای صنعتی منتخب سال و توانمندی های شرکت تولیدی صنعتی تکاب اتصال دماوند پنج شنبه پانزدهم خردادماه 1399 – ساعت پخش 17:30 – شبکه خبر

ادامه نوشته »
  GoldWaterPipe

  افغانستان – گلد واتر پایپ

  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم مشخصات نماینده : شرکت گلد واتر پایپ  – جناب آقای ارباب زاده آدرس                   :       Silo Road Opp , Shadab Zafar Blocks , Gold Water Pipe تلفن                    :       (+93)-799-467-000 ایمیل                   :       [email protected] سایت                  :       www.goldwaterpipe.com

  ادامه نوشته »

   تولید اتصالات پلی پروپیلن PP-R

   بسم اللّه الرّحمن الرّحیم ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻟﺎت ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ راﻧﺪم ﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮ (PP-R)  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻧﺮم، ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل و ﺟﻮش ﺑﺎ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن و ﺑﺎت ﻓﯿﻮژن در اﻗﻄﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﮑﺎب اﺗﺼﺎل دﻣﺎوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻟﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻠﺎبِ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي …

   ادامه نوشته »