سرخط خبرها
خانه » اخبار تکاب اتصال » اعطای تندیس سیمین به تکاب اتصال دماوند در همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر

اعطای تندیس سیمین به تکاب اتصال دماوند در همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر

اعطای تندیس سیمین به تکاب اتصال دماوند در همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر

همایش کارآفرینان مسئولیت پذیر

دانلود فیلم همایش