خانه » تماس با مدیران

تماس با مدیران

تماس با مدیران :

نام مدیر
ایمیل تلفن
مدیر عامل حسین حاج علی hajali@takabplast.com 989121208151+
نماینده مدیر عامل
سید علی آقامیری aghamiri@takabplast.com 989124977020+
مدیر مالی و اداری حسن دارافکن acc@takabplast.com 989192273188+
مدیر واحد مهندسی فروش حسین یارقلی info@takabplast.com 989102261359+
مدیر تامین کالا و خدمات سید احسان پوربخش info@takabplast.com 9821-66947555-6+
مدیر کارخانه علی عزیزی info@takabplast.com 9821-76353145-6+
مدیر تضمین کیفیت محمود اسفندیار info@takabplast.com 9821-76353145-6+
مدیر فنی و مهندسی انوشه نیازی info@takabplast.com 9821-76353145-6+
مدیر ساخت و تولید ابوالفضل سعیدزاده info@takabplast.com 9821-76353145-6+
مدیر کنترل کیفیت مرجان لطفی info@takabplast.com 9821-76353145-6+