خانه » اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )

زانوی ۴۵ درجه – پلی اتیلن تزریقی

اتصال زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۳۲ میلیمتر تا ۴۰۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی و از سایز ۴۵۰ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر به­صورت ماشینکاری (مایترینگ) با استفاده از لوله ، …

ادامه نوشته »

زانوی ۹۰ درجه – پلی اتیلن تزریقی

اتصال زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۳۲ میلیمتر تا ۵۰۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی و از سایز ۵۶۰ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر به­صورت ماشینکاری (مایترینگ) با استفاده از لوله ، …

ادامه نوشته »

سه راهی ۹۰ درجه نامساوی – پلی اتیلن تزریقی

اتصال سه راه نامساوی پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۳۲ میلیمتر تا ۵۰۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی و از سایز ۵۶۰ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر به­صورت ماشینکاری (مایترینگ) با استفاده از لوله ، …

ادامه نوشته »

سه راهی ۹۰ درجه مساوی – پلی اتیلن تزریقی

اتصال سه راه مساوی پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۳۲ میلیمتر تا ۵۰۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی و از سایز ۵۶۰ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر به­صورت ماشینکاری (مایترینگ) با استفاده از لوله ، …

ادامه نوشته »

چهارراهی

اتصال چهارراه پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۹۰ میلیمتر تا ۴۰۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی و از سایز ۴۵۰ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر به­صورت ماشینکاری (مایترینگ) با استفاده از لوله ، در فشار …

ادامه نوشته »

فلنج نوع B

  اتصال فلنج پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۲۵ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی در دو نوع A ( مناسب جهت اتصال با فلنج پلی اتیلن ) و B ( مناسب …

ادامه نوشته »

فلنج نوع A

  اتصال فلنج پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۲۵ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی در دو نوع A ( مناسب جهت اتصال با فلنج پلی اتیلن ) و B ( مناسب …

ادامه نوشته »

تبدیل تک پله ای

اتصال تبدیل تک پله ای پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۴۰ میلیمتر تا ۲۵۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی ، در فشار های مختلف و در محدوده نسبت ابعاد استانداردی (SDR) از ۲۲ تا …

ادامه نوشته »

تبدیل چند پله ای

اتصال تبدیل چند پله ای پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و یا اختلاط مواد اولیه بیرنگ با مستربچ از سایز ۹۰ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر به صورت فرایند تزریقی، در فشار های مختلف و در محدوده نسبت ابعاد استانداردی(SDR)  از ۲۲ تا ۷٫۴ مطابق …

ادامه نوشته »